Skip to main content
Over Osteopathie...

Wat kan een osteopaat voor u of uw kind betekenen? Een osteopaat weet welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier deze elkaar kunnen beïnvloeden. Daar waar de beweging verstoord is, is de osteopathische behandeling gericht op herstel van deze beweging. Door het herstel van de beweging kan het betreffende deel van het lichaam weer optimaal functioneren en vermindert of verdwijnt de pijn. Een behandeling door een osteopaat zorgt vaak voor grote opluchting.

Osteopathie is een veilige vorm van geneeskunst waarbij met de handen het lichaam wordt onderzocht en behandeld met als doel een oorzaak te vinden voor uw klachten. Een osteopaat kan klachten verhelpen die al jaren spelen en die soms onoplosbaar leken.

Osteopathie Mergelland

Wij werken volgens deze methode, maar naast de osteopatische technieken proberen wij een beeld te vormen hoe men met zijn klachten omgaat.

Omgaan met de klacht of door een ongezonde levenswijze kunnen de klachten snel weer terug komen. Stress, ongezond eten, onregelmatig leven…., zijn voorbeelden van situaties waarin hetlichaam het moeilijk krijgt.

Coaching, leef adviezen en specifieke oefeningen in samenwerking met disciplines zoals podotherapeuten, fysiotherapeuten , logopedisten zijn de wegen die wij bewandelen om u beter te krijgen.

Dat is wat ons zo sterk maakt…

Chronisch

 

Een osteopaat komt vaak in beeld als een klacht hardnekkig blijkt. Als er bijvoorbeeld gezegd is: ‘met deze pijn moet u maar leren leven.’ Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, maag- en darmklachten, zwangerschapsklachten, hoofdpijn en migraine, darmkrampjes bij kinderen, veelvuldig huilen van baby’s, etc.

 

 

 

 

 

Sporters

 

Vroeger werden sportblessures alleen gezien als een lokale overbelasting. De behandeling werd vooral gericht op het pijnlijke lichaamsdeel. Tegenwoordig wordt er verder gekeken. Osteopaten nemen zowel de ontstaans factoren als de factoren die bijdragen aan de instandhouding van de klachten mee in hun onderzoek en behandeling. De oorzaak waarom bijvoorbeeld een knieklacht in stand wordt gehouden kan ook ergens anders in het lichaam bevinden. Wanneer deze oorzaak wordt behandeld kan de knie herstellen. Wanneer een sporter langdurig uit de roulatie is geweest kan het verstandig zijn om naast de osteopathie ook te trainen bij de fysiotherapie.

Veilig

Osteopathie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit anatomie, fysiologie en ook neurologie en embryologie. De osteopaat behandelt volwassenen, kinderen, baby’s en zwangere vrouwen. In Nederland zijn de osteopaten verenigd in de NVO, de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, die onderdeel uitmaakt van een grotere organisatie met o.a. een kwaliteitsregister en een stichting voor wetenschappelijk onderzoek.

Onbegrepen klachten

 

Ook als de dokter het niet meer weet, of onderzoeken niks bijzonders laten zien, kan een osteopaat mogelijk helpen. Denk hierbij aan klachten als prikkelbare darmsyndroom, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, pijn op de borst, benauwdheid, etc.

 

 

 

 

 

 

Osteopathie bij kinderen

Kinderen vragen speciale aandacht binnen zowel de geneeskunde  als de osteopathie. Een kind is geen kleine volwassene. Er zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek. Elke ontwikkelingsfase en kind vraagt een specifieke en unieke benadering. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber. Als er een probleem in één van de facetten van de ontwikkeling optreedt heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind.

Voor bedrijven

Grote bedrijven kampen vaak met een tekort aan werkkrachten door ziekteverzuim. Dat ziekteverzuim wordt bij (fysiek of mentaal) belastend werk vaak veroorzaakt door rug- en nekklachten. Osteopathie kan dit ziekteverzuim doen afnemen. Preventieve osteopatische behandelingen van werknemers uit fysiek zwaar inspannende sectoren zorgen voor minder werkuitval. Deze klachten zorgen het vaakst voor ziekteverzuim:

  • Rug- en nekklachten
  • Spijsverteringsklachten
  • Burn-out, depressie, …
Een afspraak maken?